Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
staande uit Zuid- en Noord -Waddinxveeii; er zijn
onderscheidene fabrieken, waaronder ook papiermolens
en meer dan 2000 inwoners. Moordrecht, hoog op
den IJsseldijk gelegen, aan den weg naar Gouda, is
een heel fraai dorp met een zeer welvarend voorko-
men; aan de overzijde ligt Gouderak, dat lang niet
zoo aanzienlijk is. Moercapelle is eene regt landelijke
gemeente te midden van goede landen, welke beweid
en bebouwd worden, maar het is veel minder aan-
zienlijk dan het schoone en groote Zevenhuizen, eene
landbouwende gemeente. Niemverkerk aan den IJssel,
aan de groote veenplassen gelegen, is evenzeer een
aanzienlijk dorp , met landbouw, veenderij en steenfa-
brieken. Tusschen Rotterdam cn Gouda vindt men de
belangrijke en welgelegen buurt 's Gravemceg, die tot
verschillende gemeenten behoort.
Hillegersberg ligt hooger dan de omgelegen land-
streek en heeft daardoor een bevallig aanzien; het is
een aanzienlijk dorp met verscheidene buitens,—ook
zijn er fabrieken van verschillenden aard. Bergschen-
hoek is van mindere beteekenis, maar het heeft toch
twee kerken en meer dan 1000 inw. Tn de nabijhoid
ligt Rleiswijk, eene landbouwende gemeente met twee
kerken en twee scholen, en meer dan 1300 inw. Een
half uur van den Rergschenhoek heeft men Berkel,
even volkrijk, met drie kerken, eene gereformeerde,
eene roomsehe en eene remonstrantsche. Oldenbarde-
VELT ligt er begraven in het familiegraf van zijn ge-
slacht.