Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.
De tijd schijnt daar te zijn, waarin de gcographie de
plaats in de school inneemt, welke haar toekomt. Geen
miniatuur-wetenschap, gehuld in het pak den- pedanterie,
maar eene uitbreiding van den gezigtskring des leerlings ;
geen leeren zoo zeer om te weten, ah wel om er nut mede te
doen en er door te ontioikkelen. De groote kunst om resul-
taten van een goed onderwijs te oogsten, ligt vooral hierin,
dat men den leerling moet leeren zien, wat hij ziet. Zoo,
geloof ik, moet ook de geographie den leerling niet alleen
in kennis brengen, met ivat hij onmogelijk kan zien, gelijk
allerlei snuisterijen [hoe belangrijk ook voor den oudheid-
kenner) begraven in musea en kabinetten, maar vooral moet
zij hem leeren zien, wat er voor zijn oog komt, ivat hem be-
lang inboezemt, en ten amleren, wat hem nog geen belang
inboezemt, maar dat toch van groot gewigt voor hem is.
Kortom, de geographie moet den leerling een beeld van
een land trachten te geven, terwijl zij met eiken stap
zijne kennis vermeerdert.
Eene proeve, om de jeugd met de belangrijke provincie
1'