Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page

leerde, in de kerkgesehiedenis zoo vermaard; zoo
dit beeld spreken kon, — gij weet, bet kan niet
eens bet blad omslaan, — dan zoii het van weder-
waardigheden kunnen getuigen. Het andere, eerst
onlangs ter eere van tollens opgerigt, staat in de
Plantagie en is uit wit marmer gebeiteld; men heeft
den dichter der natuur in de vrije natuur geplaatst.
Een waar sieraad van Rotterdam is de diergaarde,
waarin dieren uit alle streken der aarde bijeengebragt
en verzorgd worden, ieder zoo veel mogelijk over-
eenkomstig zijn' aard. Hier kan men wilde en ver-
scheurende dieren, vreeselijke slangen, fraai gevederde
vogels, ja, allerlei uitheemsche en inlandsche dieren
beschouwen. Het is evenwel noodig om op een eer-
biedigen afstand van vele dier vreemdelingen te blijven;
want sommige hebben neigingen, die hen gevaarlijk
maken. Daar in Rotterdam gedurig schepen uit al-
lerlei deelen van de wereld te zamen komen, is het
niet nioeijelijk om vele vreemde dieren bijeen te krij-
gen; ieder brengt het een of ander mee, en zoo
doende komt er binnen korten tijd eene schoone ver-
zameling.
Gaarne zouden wij meer van Rotterdam vertellen,
maar andere plaatsen moeten ook eene beurt hebben.
Daarom zeggen wij deze groote koopstad en'hare
honderd duizend inwoners vaarwel.
XV.
x\an de westzijde wordt Rotterdam gaandeweg ook
uitgebreid. De Oude-hoofdpoort is verdwenen, en de
huizen van het Haringvliet, die vroeger in de Maas