Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
staan, om in zijne schoonheid beschouwd te kunnen
worden; het Stads-zickenhuis op den Coolsingel, dat
door de moerassigheid van den grond in het midden
verzakt en daardoor gescheurd is; de nieuwe schouw-
burg, op denzelfden singel; de Nieuwe-of Zuiderkerk,
met een spits toeloopend dak, waarop dc toren is
geplaatst; de Roomsch-Catholieke kerk aan het einde
der Hoogstraat, een prachtig cn kostbaar gebouw,
dat van binnen kleiner is, dan men daar buiten zou
verwachten; de beursbrug, van hardsteen ruim en
sierlijk gebouwd; het station van den Hollandscbén
spoorweg, het fraaiste van ons land.
Al deze gebouwen zijn in de laatste veertig jaren
tot stand gebragt.
Ouder, maar niet minder waardig om bezien te
worden, zijn de deftige Groote kerk met zijn'hoogen
stompen toren, krachtig en welluidend orgel en gra-
ven van witte corn. de witt , »vechtgraag" bijgenaamd,
van kortenaar, »den held der Maas, verminkt aan
oog en regterhand," en andere dappere of beroemde
mannen, met of zonder gedenkteekenen. Hetgemecne-
landsbuis van Schieland, met een' sierlijk geheeld-
bouwden witten voorgevel, vele ruime zalen en wel
250 vensters. Dc deftige beurs, waarboven ruime
vertrekken en waarachter een eenvoudig schoon Mer-
eurius-bceld. Een groot aantal gebouwen ten dienste
van handel en scheepvaart versieren daarenboven
de stad.
Ook prijkt Rotterdam met twee standbeelden, het
oudste en het nieuwste in ons land, ter eere van be-
roemde personen, die in de Maasstad geboren zijn.
Het eerste is dat van eiiasjujs, den schranderen ge-