Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
zij zullen ook daar ondervinden, »dal het goud en
zilver er niet aan den weg liggen," maar dat men
overal werken moet om eerlijk aan den kost te komen.
De stoomhooten en veerschepen brengen onophoude-
lijk reizigers aan of nemen ze mede en laden of ont-
laden allerlei soort van vrachtgoederen.
Maar ook verder langs de Maas, ten oosten en ten
westen, is plaats gemaakt voor de vele schepen, welke
hier onophoudelijk aankomen.
De voornaamste binnenhavens zijn: de Leuvehaven,
de Glashaven, de Wijnhaven, het Haringvliet, de
Scheepmakershaven, de Blaak, de Oude en Nieuwe
haven. De fraaije lange Hoogstraat toont de meeste
winkelpracht.
In de laatste tijden is liotterdam verbazend toege-
nomen in welvaart, door vermeerdering van den han-
del, en daardoor heeft de stad te gelijk eenegroote
uitbreiding bekomen. Aan de westzijde heeft zij eene
geheel nieuwe wijk bekomen , waarvan het Nieuwe
werk hel begin is geweest. Waar vóór twintig ja-
ren nog een stuk laag land langs de rivier werd
aangetroffen, verheffen zich nu de prachtigste gebou-
wen; daar liggen groote schepen in eene binnenhaven,
daar ziet men hel prachtige Yacht-elub gebouw met
zijn' fraaijen toren op den ronden hoek, met zijne
sierlijke vertrekken en vrolijk uiterlijk. Dit gebouw
behoort aan eene vereeniging tol bevordering van de
scheepvaart, aan hel hoofd van welke prins hendrik,
broeder des konings, staat.
Vele zijner schoone gebouwen heeft Itotterdam in
den laatsten tijd gekregen. Daaronder heeft men het
groote en fraaije stadhuis, dat op een plein moest