Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
zijn pakhuizen, waarin valcn, balen en pakken van
allerlei waren zijn opgestapeld. Het laden cn lossen,
het rollen cn slepen, het liijschen en zeulen van al
die goederen geeft aan Rotterdam buitengewoon veel
bedrijvigheid. De kantoren, waar de eigenaars der
schepen (of reeders) hunne zaken regelen en te boek
stellen, zijn veelal bij pakhuizen. Zeilmakerijen, vic-
tualiewinkels, waar men scheepsbenoodigdheden van
allerlei aard koopt, pomp- en blokmakerijen, winkels
voor zeemansuitrustingen en andere bedrijven of ne-
ringen ten gerijve van de scheepvaart worden meestal
gevonden in de nabijheid der binnenhavens. Door
de geheele stad heen heeft men fraaije, zelfs prach-
tige winkels met allerlei voorwerpen voorhetdagelijksch
leven of artikelen van weelde, gelijk men die in elke
welvarende groote stad vindt.
De eerste aanlegplaats der groote schepen en stoom-
booten is langs de Maas en heet de Boompjes. Daar
wemelt het op ieder uur van den dag van aankomende
en vertrekkende vaartuigen. Stoombooten varen het
westen in naar Engeland, geladen met boter, vee,
vruchten, of wat ons land maar oplevert en waaraan
in het groote Londen behoefte bestaat; de Engelsch-
man betaalt er goed geld voor, en de Hollander kan
dat geld goed gebruiken. Driemasters komen uit het
westen, van zee, en zijn geladen met koiïij, suiker,
thee, specerijen, verwstoffen, kostbare houtsoorten
en andere rijke produkten van Oost- cn West-Indië.
Landverhuizers vertrekken van hier, met al wat zij
bezitten, om te beproeven, o( in Ajuerika, aan de kaap
de Goede Hoop of in Australië ook meer fortuin te
maken is, dan in het land, dat zij verlieten; maar