Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
men in Uotterdam komt, bijna overal ontdekt men
drukte en welvaren. Het ligt dan ook heel gesehikt
voor den handel. Door de zee heeft het gemeenschap
met alle landen, welke ook aan zee liggen, want door
de rivier de Maas is het in verbinding met de zee.
De Maas is te liotlerdam zoo diep, dat de groote zee-
schepen maar in de stad opvaren en voor de pakhuizen
liggen te lossen en te laden. Dat is een schoon ge-
zigt, te midden van die fraaije huizen die koopvaar-
dijschepen te zien; in ons land ziet men dat niet veel.
en althans te Amsterdam ïn bet geheel niet. De mond
van de Maas, voor dcnBriel, is zoo ondiep geworden,
dat men wel een anderen uitweg naar zee moest
zoeken voor de groote zeeschepen, en zoo doende
kwam het Yoornsche hanaal tot stand , dat in eene
regte lijn door het eiland Vooriie, op Hellevoetshiis aan
loopt. Maar deze waterweg naar zee schijnt nog niet
voldoende te zijn; ten minste, men denkt er ern-
stig aan, om uil zee, regt op Rotterdam aan, door
den hoek van Holland een kanaal te graven.
Ook voor het binnenlandsche verkeer ligt Rottei--
dam zoo geschikt, als men het maar zou kunnen
wenschen. De zamenstrooming van rivieren in ons
land begint juist ten zuiden van deze koopstad, en
die groote waterwegen reiken verre lot in andere
provinciën en naburige landen. Meer dan zeventig
stoombooten onderhouden het geregeld verkeer met
andere plaatsen cn landen; ook ligt het aan twee spoor-
wegen en met den derden spoorweg is het verbonden
door snelvarende stoombooten.
Het aantal gebouwen ten dienste van handel en
scheepvaart is in de groote Maasstad belangrijk. Er