Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
Ten noorden van den liijti, door de provinciën
Utrecht en Noord-Holland ingesloten, ligt eene streek,
waar in vroegercn tijd veel veen geweest is. Men heeft de
turf daar uit den grond gegraven en de plassen, welke
alzoo ontstonden, Icèg gemalen. Nog zijn er van die
veenplassen, en ten oosten van Nieuivhoop is er een,
die meer dan een uur lang is. Dit dorp is groot en
welvarend; men heeft er drie kerken, en te Noorden.
dat onder deze gemeente hehoort, twee. Het aan-
zienlijke Aarlanderveen is nog van meer heteekenis;
de gemeente is door vruchtbare weiden en bouwlanden
omgeven en bevat het groote dorp Aarlanderveen, met
eene dubbele buurt, drie kerken, verscheidene fa-
brieken en de Rijnbtturt mei zijn drukke scheepvaart.
Bijnsaterwoude en Nieuwveen zijn kleiner en de in-
woners vinden hun bestaan vooral in de melkerij en
veeteelt; die van Ter Aar meer in de tuinderij. Zeven-
hoven, in de nabijheid der Zevcnhovensehe plas, is,
na het droogmalcn van dien plas, heel wat in wel-
varen gewonnen. W'nuhrugge is bekend door zijne fraaije
koepelvormige kerk en door de drukke scheepvaart.
Hoogmade is eene kleine plattelandsgemeente, die een
300tal inwoners telt. Alkemade, eene vroegere heer-
lijkheid, is tienmaal zoo sterk bevolkt, en bevat hel
niet onaanzienlijke Oude-weterhig en dc buurten Nienive-
wetering, Rijp-iveteriiig en Roelof-Arendsveen.
XIV.
De hoofdstad van het derde arrondissement der
provincie is het volkrijke en groote Rotterdam, de
Ledrijvigste koopstad van geheel het vaderland. Waar