Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
Wiericherschans; daar wordt ten dienste van 's lands
krijgswezen buskruid bewaard, en in oorlogstijd wel
honderd duizende ponden. Hier liggen altijd verschei-
dene militairen in bezetting, om dien krijgsvoorraad
te bewaken.
Woerden, dat daar zoo even genoemd werd, is eene
vesting. Een wal, welke goed onderhouden wordt, loopt
om het geheele stadje; ook zijn er poorten, welke in
oorlogstijd gesloten kunnen worden. Hier cn daar
ziet men een schildwacht; in de kazerne huist een
zwaar garnizoen, maar de kanonnen ziet gij niet; die
bewaart men in het tuighuis of arsenaal, waar nog
meer voorraad ligt van allerlei gereedschap, dat in
den oorlog dienst doet. Aan de zuidzijde ziet men
op den wal een hoog cn vrij groot gebouw; dat is
het voormalige kasteel of slot, eenmaal bewoond door
herman van woerden, ccn der moordcnaars van floris V.
Thans is het eene strafgevangenis. Tot voor korten
tijd werd het gebruikt tot opsluiting van mannelijke
misdadigers; doch nu zijn er de vrouwen geplaatst,
die voorheen in Gouda haren straftijd moesten door-
brengen. Het is al ongelukkig, dal men voor menschen
huizen moet bouwen, om die daarin op te sluiten,
gelijk men met wilde dieren doet. , Maar het is toch
ook weêr goed, dat er orde gehouden wordt, zoodat
kwaadwilligen door vrees gedwongen worden om hunne
medemenschen met rust te laten.
Woei-den ziet er zeer net uit; behalve langs den
Rijn, is het heel netjes bevloerd; men ziet er meest
knappe huizen, maar veel leven en vertier is er niet:
het ligt te digt bij Utrecht, sedert de spoorweg deze
plaats met die groote stad verbindt.