Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
zandgronden met veel geboomte. Ten oosten der stad
begint die uitgestrektheid laagland, welke tot Rotter-
dam en Gouda voortloopt en in Noord-HoUand tot ^m-
sterdam, Haarlem en Wecsp. Tusschen de zes genoemde
steden vindt men geene enkele stad. De grond is in
die vlakte overal min of meer veenachtig. Op vele
plaatsen is de veenstof uitgegraven en daar zijn uit-
gestrekte plassen ontstaan; ook heeft men van die
plassen er verscheidene uitgcmalcn en in polders her-
schapen. Polders noemt men ingedijkte lage landen,
welke door watermolens van het overtollige water
kunnen ontdaan worden. Wanneer men nu de lage
vlakte tusschen 's Gravonhagc en Gouda doorwandelt,
ziet men overal een aantal watermolens, dikwijls heel
vele op korten afstand van elkander, op de polderdijken.
Zeker Duitscher noemt ons vaderland »het koeijen-,
weiden- en hekkenland, dat gecne wouden, bergen
en rotsen vertoont (zoo als zijn vaderland), maar overal
grasvlakten, gegraven vaarten, windmolens en zin-
delijke gebouwen." Als die man dc landstreek ten
oosten van Leiden en 's Gi'avenhage bezocht heeft, kon
hij althans van dat oord zoo spreken.
Aan den Rijn liggen eenige schoone dorpen, die
door geheel ons land bekend zyn. Verreweg het aan-
zienlijkste en grootste is het bloeijcnde Alphen, een
dorp van wel een uur lang, dat niet alleen van land-
bouw en melkerij, maar ook van onderscheidene fa-
brieken bestaat. Men heeft er een eigen postkantoor
en eene gasfabriek, die aan de overzijde der rivier
staat cn tegelijk ook het dorp Oh(/s/(00)-»« verlicht Aan
dien overkant der rivier heeft nien, naar den kant
van Zwammerdam, eene sterk bevolkte buurt, de Aar-