Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
veel armen. De zee vraagt veel kostbare nienschen-
levens en geeft zeer ongeregelde winsten; van daar
ook veel armoede.
Te Warmond, aan den spoorweg, is een seminarie
of inrigting voor jongelieden, om opgeleid te wor-
den tot pastoors bij de R. C. kerk. Het is een groot
en hoog vierkant gebouw, dat boven al het geboomte
uitsteekt. — Oegstgeest, aan den straatweg naar Haar-
lem, is een der bekoorlijke dorpen van de duinstreek,
met bloementeelt en akkerbouw; Rijnsburg heeÜ zijn
naam van eene burgt aan den Rijn, cn is vermaard in de
geschiedenis wegens eene abdij, een klooster voor jonge
dames van aanzienlijke afkomst, — thans is het bekend
door de bloemkool en aardbeziën, welke de ingezete-
nen hier teelcn. De bemesting van den grond voor de
bloemkool geschiedt vooral met den afval der visch.—
Te Valkenburg, een klein plaatsje, worden sedert meer
dan 500 jaren groote paardemarkten gehouden, die
bezocht worden door landbouwers en paardekoopers
uit geheel Holland cn de nabijgelegen provinciën, ja
zelfs uit andere landen. Op de dagen, wanneer die
markt gehoudcA wordt, is het geheele dorp als inge-
nomen door bezoekers, en de weiden staan vol rij-
tuigen en paarden van koopers en verkoopers.
Aan den mond des Rijns liggen nog de beide Kat-
wijken.— Kalwijk-binneu is een fraai en groot dorp,
heeft twee kerken, verscheidene straten, een hofje,
een wees- cn armhuis en vele bokkingrookerijen.
Kalwijk-buiten heeft meer dan 3000 inw. en is meei''
dan tweemaal zoo groot als het vorige dorp; voorheen
was het rijk en had veel welvaart, thans wordt er
nog veel gedaan aan visscherij en daarom zijn er
3*