Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
u
vroeger visschen zwommen, graast nu het rundvee, —
waar voorheen alleen hiezen en waterplanten groeiden,
golft nu het koren. Overal heen ziet men huizen .
terwijl men hier en daar reeds geboomte aantreft.
Lisse, hoewel niet zoo groot en minder omgeven
van buitenplaatsen, heeft dezelfde bevallige omstre-
ken als Hillegom, en daardoor wordt het nog dikwijls
bezocht door gezelschappen, welke een' dag aangenaam
willen doorbrengen. De lekkere meerbaars is ver-
dwenen, en daarom komen er de Leidsche studenten
ook niet meer zoo druk. Sossenheim , dat zoo veel zegt
als erf der Saksers, ligt ook aan den grooten weg tus-
schen Leiden en den Haag, dien men vroeger de Heerweg
Leette. Het is insgelijks een aangenaam gelegen dorp.—
Noordwijkerhoiit is veel kleiner dan Lisseen Hillegom; de
menschen bestaan er meest van den landbouw, maar
hunne akkers hebben veel te lijden van het stuivende
duinzand. Nog iets digter aan het duin ligt het zeer
aanzienlijke Noordwijk-binnen, een dorp, dat menig zoo-
genaamd stadje beschaamt; het heeft verscheidene stra-
ten, die eigene namen hebben, als de Zeestraat en de
Kerkstraat. De Kerkstraat is door eene dubbele rij
fraaije boomen des zomers in eene schoone laan her-
schapen. Men heeft hier een kantoor vbor registratie,
behalve een voor de rijksbelastingen, en zelfs eene ge-
vangenis. Kerken voor hervormden, roomschen en
remonstranten, aanzienlijke logementen en andere ge-
bouwen geven Nim-divijk een deftig voorkomen. Ook
de omtrek van dit dorp is één groote bloemhof, ter-
wijl er almede kruiden voor apothekers aangekweekt
worden. Noordwijk aan zee is een tamelijk groot dorp;
maar, even als in de meeste visscheisdorpen, zijn er