Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
onze vaderen den handel op de Oost en Amerika grooten-
deels in handen hadden, werden de Leidsche lakens
overal gekocht en gedragen, en de stad telde toen
wel 400,000 inwoners. Toen onze handel vermin-
derde, de engelsche fabrieken vermeerderden en de
oorlog het land voor den handel sloot, vervielen die
fabrieken, en LeirfeH werd gedurig meer ontvolkt. Nu
telt het weder 36000 zielen. In de dagen nu, toen
men zulke groote winsten door de lakenfabrieken be-
haalde, werden de meeste hofjes eh andere godshuizen
gesticht. Dc rijken lieten bij hun leven beschrijven,
dat na hun' dood dit of dat gesticht tot ondersteuning
van hulpeloozen of bejaarden voor een gedeelte van
hun geld moest opgebouwd worden. Eigentlijke laken-
fabrieken zijn er nu nog drie, maar nog verscheidene
fabrieken voor andere wollen stoffen en zeer vele fa-
brieken van anderen aard. De handel in boter en
kaas is hier op den marktdag van beteekenis. De
Leidsche kaas, met hare roode korst en zout Scher-
pen smaak, is de beste der grovere kaassoortèn uit
het geheele land. De sleutels, welke in die kaas af-
gedrukt zijn, verbeelden het wapen der stad Leiden.
Midden in de stad ligt de zoogenoemde Burgt, een-
maal eene sterkte tot verdediging van leiden op een'
heuvel; tegenwoordig is het eene soort van pleizier-
tuin met wandelpaden en waterwerken, met een
-logement en societeit.
Leiden heeft vele kerken; daaronder zijn de St. Pieters-
kerk en de Ilooglandsche kerk de grootste en fraaist
gebouwde. In de eerste ziet men onderscheidene
praalgraven, de andere heeft een' sierlijken voor- en
achtergevel. Ook onder de vier roomsche kerken zijn