Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
om er onderrigt te ontvangen. Het gebouw der booge-
sehool beeft men op het Rapenburg; er staat een toren
met uurwerk op, alsmede een glazen koepel, om van
daar bij avond den sterrenhemel te kunnen gadeslaan.
Bij de akademie behooren: de Plantentuin, met allerlei
vreemde gewassen; het museum voor natuurlijke his-
torie uit' duizendei'lei opgezette dieren en geraamten
bestaande; het herbarium, eene menigte gedroogde
planten bevattende; het kabinet voor natuurkunde,
met allerlei werktuigen, om die wetensehap te lee-
ren; het ontleedkundig kabinet, waar de doctoren
de zamenstelling van het menschelijk ligchaam beter
kunnen beschouwen; de boekerij of bibliotheek der
hoogeschool en nog andere instellingen. — Sedert
eenige jaren bestaat te LewZe?» eene inrigting, omver-
waarloosde knapen, die zoo bij den weg loopen, voor
de zeevaart op te leiden. Dit gesticht heet Kweekschool
voor de Zeevaart. Juist zulke gestichten behooren tot
de nuttigste van het land; hofjes en gasthuizen zijn
schoone toevlugtsoorden voor bejaarden, die den kost
niet meer kunnen verdienen, — maar inrigtingen, die
verdoolde kinderen opnemen en voeden en ze opvoe-
den voor eene betrekking in het leven, die bewijzen
dubbele barmhartigheid. Leiden is rijk aan gestichten
van liefdadigheid of zoogenaamde godshuizen. Behalve
armen-, wees-, oude mannen- en vrouwen- en zieke-
huizen telt men er een dertigtal hofjes. — Vanwaar
al die gestichten afkomstig zijn ? — De winnende hand
is mild, dat wil zeggen, wie zich in overvloedige winst
mag verheugen, geeft gaarne iets aan anderen. Nu
hebben de Leidenaars in vroegere eeuwen groote rijk-
dommen verworven met hunne lakenfabrieken. Toen