Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
LODEWIJK NAPOLEON in d8H bij ^d/wj/A-een merkwaar-
dig sluiswerk doen bouwen.
Leiden is een van de oudste steden des lands, en
ofselioon bet in welvaart veel is achteruitgegaan, kan
men het haar nog overal aanzien, dat het ook eene
rijke en aanzienlijke plaats geweest is. De Straten
en grachten zijn breed, de openbare gebouwen groot
en onbekrompen, zeer vele huizen rijk van aanzien.
In de geschiedenis wordt deze stad dikwijls genoemd,
en zeker hebt gij wel hooren verhalen van den lijd,
toen de Spaansche legerbenden voor de stad kwamen
en er volstrekt binnen wilden gelaten worden. Ja,
dat was een benaauwde tijd; behalve den Spanjaard
had men ook den honger te bestrijden, en dien vijand
kon men niet uit Lelden keeren. Ziekte, moedeloos-
heid en zorg maakten het de goede Leidcnaars zeer
bang. Maar voor de overgeblevenen kwam toch uit-
redding; prins WILLEM I had het land maar onder wa-
ter laten loopen, om de Spanjaarden te verdrijven en
om schepen voor de stad te krijgen. De Spanjaarden
vertrokken ook, de schepen kwamen met dappere
helpers en voedzame spijze en Leiden was ontzet. Dit
geschiedde op den 31en October \ 574. Overal in het land
was blijdschap, en de dappere Leidenaars ontvingen
tot loon hunner dapperheid de hoogeschool, die er
nog is. Gij begrijpt misschien niet al te wel, wat
zulk eene inrigting is. De jongelingen, welke daar
onderwijs ontvangen van de hoogleeraars of profes-
soren, lieeten studenten, en worden later advokaat,
geneesheer, predikant, of krijgen posten , waartoe
veel geleerdheid wordt vereischt. Wel 600 jonge-
lieden uit alle oorden des lands wonen te Leiden