Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
De gemeente Yeur draagt zijn' naam naar een ge-
iiueht, maar is belangrijk door het welvarende dorp
Leidschendam, dat op de grenzen van het waterschap
van Rijnland ligt. Het is genoemd naar een' dam in
de vliet, waarin een sluiswerk tot waterkeering is
aangebragt. Daar de Vliet het voornaamste vaarwa-
ter uitmaakt van Leiden naar den Haag, Del ft e.n Rot-
terdam, is er aan den Leidschendam veel drukte, en
omdat de sluis daar niet zeer breed is, worden vele
schepen voor de binnenvaart op de wijdte dier sluis
gebouwd. — Zoetermeer en Zegwaard, welke gemeen-
ten aan elkander liggen en kerkelijk één zijn, heb-
ben écne school en kerk en tellen te zamen 2400
inwoners. Stompwijk heeft met het onderhoorige Wils-
veen nog meer inwoners.
XJ.
Het tweede arrondissement beslaat geheel het noor-
delijk deel der provincie: het loopt van Hillegom tot
Oudewater, en heeft tot hoofdplaats het vermaarde
Leiden, aan den Ouden Rijn. In sommige verzen
wordt het menschelijk leven vergeleken bij den loop
eener rivier. Deze vergelijking gaat al heel goed door,
als wij ons den Rijn voorstellen. Oude Rijn heet hij
in Zuid-Holland. De rivier is hier ook niet meer in
zijne kracht: haar water stroomt niet met de onstui-
mige kracht, welke het in Duitschland heeft, — zij
heeft niet de breedte als bij Arnhem. De wordt
daarom ook wel Leidsche vaart gebeeten, en omdat
hij geen krachts genoeg bezat, om zich door de duinen
een' weg te breken naar de Noordzee, heeft koning