Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
goed gebouw. Nootdorp, meer noordelijk gelegen, is
kleiner, maar heeft ook twee kerken. De Lier, zuidelijk
van Delft, aan den grindweg, welke naar den Maasdijk
loopt, is genoemd naar het oude riviertje Liora, waar-
van het watertje de Lee nog een overblijfsel is; dit
dorp heeft een zwaren stompen toren bij eene groote
kerk, waarvan een gedeelte door een' muur is af-
gescheiden en tot school dient. Scliiplmden is veel
kleiner dan de Lier, maar geen van al deze dorpen
evenaren de schoone Westlandsche plaatsen. Het gaat
vrij algemeen door, dat op zandgronden grooter dor-
pen worden aangetroffen dan in die streken, waar
de grond meer veenachtig en laag is of uit klei be-
staat. De zandgrond wordt meest bebouwd, en waar
de landbouw hoofdtak van bestaan is, wonen meer
menschen dan in oorden, waar de veeteelt en mei-
kerij meer algemeen wordt uitgeoefend. De veld-
arbeid vordert op sommige tijden veel handen; de
boter- of kaasboer heeft gewoonlijk zijne vaste arbei-
ders. Daar er in de bouwstreken evenwel dikwijls
weken aan een verloopen, dat de arbeider geen werk
heeft, zoo wordt daar ook meer armoede aangetroffen.
Behalve de genoemde dorpen liggen er om Delft
eenige gemeenten, welke geen aaneengeslotene buurt
van eenige betcekcnis bezitten. Het Woud vertoont
boven het geboomte nog een klein spits torentje; het
Hof van Delft omvat den Hoorn, met eenige molens,
de buurt Abtsieoude, waar de dichter poot geboren
is, en eenige polders. Zoo ziet men ook geen geregeld
dorp in de gemeente Vrijenban; hiertoe behoort de
buurt Delfgaaiiw; de buurt Nieuweveen behoort tot
Nootdorp en Rniven tot Pijnacker.