Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
heel Europa bekend was om zijne buitengewone ge-
leerdheid, en van wiens ontsnapping in eene boeken-
kast gij zeker wel hebt hooren vertellen. De Nieuwe
kerk is zeker ouder, dan gij wel denkt: zij staat ten
minste reeds vier en eene halve eeuw, maar zij is
toch niet zoo oud als de Hippolitus-kerk op het Oud-
Delft, welke reeds zes eeuwen telt. Aan het einde van
dit gebouw, dat heel hoog cn breed is, staat een' toren.
welke overgezakt is cn behalve de spits in het midden
nog vier kleinere torentjes draagt. In deze kerk liggen
begraven piet hein en maarten iiARPERTSzoon tromp,
die heel goed bij elkander passen. Tijdens den Spaan-
schen oorlog hebben die beide zeehelden onzen vijand
elk een groote nederlaag toegebragt, — de eerste door
het nemen der zilvervloot, de andere door de over-
winning bij Duins. Boven de graven dezer beroemde
mannen zijn al weder sierlijke tombes geplaatst, ter-
wijl men in verschillende deelen der kerk nog andere
praalgraven ziet. Vóór wij Delft verlaten, moet gij
wel acht geven op het schoone stadhuis, bij de Groote
markt, üit witten steen opgetrokken; men houdt dit
voor het fraaiste stadhuis uit ons vaderland. Ook
de stichting der vrouwe van renswoude, een wees-
huis voor kinderen uit den gegoeden stand, die hier
kosteloos verpleegd worden, is nog van belang.
X.
In het arrondissement 's Gravenhage liggen nog eenige
dorpen, die gij wel moogt kennen. Pijnacher is een
welgelegen dorp met knappe huizen; de kerk der her-
vormden is een heel oud, die der roomschgezinden een