Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
!25
is een groot gebouw, waarin de zoogenaamde Delftsehe
academie is gevestigd. Hier worden omstreeks 200 jonge
lieden opgeleid tot de bouwkunde, den handel en ge-
vormd tot ambtenaren voor Oost-lndië. Gij begrijpt, dat
het aan de inwoners van zulk eene stad van belang is, dat
er zoo vele jonge lieden geld verteren. — Daar Delft eene
oude stad is, die vroeger groot aanzien had, heeft men er
belangrijke gebouwen, en daaronder zijn de beziens-
Mvaardigste de beide hervormde kerken. De Nieuwe kerk
bij de Groote markt, met den hoogsten toren, is een sier-
lijk gebouw met een fraai orgel. Vooral komen hier men-
schen uit alle oorden des lands, om in deze kerk het praal-
graf te bewonderen, gesticht ter eeuwige gcdaclitcnis
van den trouwen vriend onzer voorvaderen, willem I.
In Delft, gelijk gij zeker weet, werd bij den 40. Julij 1584
door balthazar gerards doodgcscholcn. De kazerne op
het Oude Delft was toenmaals het Prinsenhof; men wijst
nog den trapaan, op welkende goede prins stervende
nederzeeg, en in den muur worden nog de teekens ver-
toond , door de kogels daarin gemaakt. liet praalgraf
van WILLEM I is een sierlijk werkstuk, uit marmeren
metaal zamengesteld door ii. de keijser. Onder een
verhemelte, op 22 zuilen rustende, ligt het beeld van
den vereerden held en staatsman uit wit marmer,
terwijl aan de voorzijde een ander beeld, uit metaal
gegoten, en insgelijks den prins voorstellende, in
zittende houding geplaatst is. Als kunststuk wordt
vooral geroemd een ander beeld, voorstellende de
faam, den lof van den prins uitbazuinende. — Behalve
dit monument, op 's lands kosten hier in 1C09 opgerigt,
ziet men in den muur het eenvoudige grafteckcn voor
het »Delftsehe wonder," hügo de groot, die door ge-