Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
woei dit te weten komen, en op volgenden leeftijd niet
doen, als menigeen, die wel in zijn' schik is, dat hij den
telegraaf kan gebruiken, maar wien het onverschillig
is, op welke wijze zij werkt.
IX.
Wie van bestendigheid en rust houdt, moet niet in
's Gravenhage wonen: hij moet zich liever te Z)«//"/! ves-
tigen. Zoodra men den spoortrein heeft verlaten, is
men in de stad; het station ligt daar zeer geschikt. Om-
dat Dt'//? geen handelstad is, althans geen eigentlijken
groothandel heeft, zoo heeft men er niet dat onophou-
delijk gewoel als in onze voorname haven- en koopsteden.
Vroeger had de stad deel inden bloeijenden handel op de
Oost en West, waarvan alle belangrijke steden des lands
zooveel voordeel trokken. Ook had men er beroemde
bierbrouwerijen en lakenweverijen; doch deze bronnen
van bestaan zijn opgedroogd. Ook de fabrieken van
Delftsch aardewerk beteekenen niet veel meer, sedert
het aardewerk in Engeland zoo goedkoop wordt afgele-
verd. Eenige fabrieken, waaronder nog jeneverstoke-
rijen , handel met de ingezetenen der omliggende land-
gemeenten en eenige instellingen van het rijk geven aan
de Delftsche ingezetenen hoofdzakelijk hun bestaan. De
Delftscbe boter, welke de landlieden op den marktdag
hier verkoopen, is de smakelijkste, die er hier te lande
voortgebragt wordt. Men heeft hier de fabrieken van
werktuigen voor de artillerie van ons leger. Daartoe
behoorcn eene smederij, waarin dertig vuren worden
onderhouden, eene ijzergieterij, eene geweermakerij en
andere. Op liet Oude-Delft (eene dusgenaamde straat)