Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
met den spoortrein reizen, omdat die manier liet meest
in gebruik is, daar, waar men er gebruik van maken kan.
En dat is niet vreemd. Met den trein reist bet snel.
en tijd bespaard is geld bespaard. Menigeen moest
vroeger dikwijls te huis blijven. omdat de lijd hem het
reizen niet toeliet. Moet hij nu eens noodzakelijk in
een der plaatsen aan den spoorweg wezen, hij kan zijne
zaken in een paar uren afdoen. Wiens beroep of bedrijf
het reizen medebrengt, bij voorbeeld de koopman . kan
nu in denzelfden tijd en voor weinig geld markten be-
zoeken , die hem geschikte gelegenheid tot koopen ge-
ven, maar die vroeger te ver aflagen.
Hoe toch zulk een wagen zonder paarden zookan loo-
pcn, niet waar ? — »Door stoom, door damp van kokend
water." — Ja wel, dat is zoo, — maar begrijpt gij het,
hoe de stoom dien voorsten wagen, dien locomotief,
aan het werken brengt ? Nu, ik zal het u niet door dit
boekje leeren; dan zou ik bladen te kort komen. Maar
zorgt, dat gij er achterkomt, hoe zulk eene machine
werkt; het staat toch leelijk, zich door den locomotief
te laten slepen, en niet eens te weten, wat eigenlijk
eene locomotief is. Er is tegenwoordig heel veel in de
wereld, dat uwe belangstelling wel waardig is, en dat
gij dus moet leeren verstaan en begrijpen. Zoo hebt
gij langs den weg ook de lijnen van den telegraaf. Langs
duizende ellen ijzerdraad vliegt binnen den tijd van eene
seconde een teeken, van Amsterdam b. v. naar Botterdam.
en daar deze tcekens letters aangeven en men ze elkan-
der heel snel laat opvolgen, doet men in een paar minu-
ten een berigt van de eene naar de andere koopstad
overvliegen. Maar hoe dat nu gaat? Gij kunt dit«»*
nog niet verstaan, — maar blijft het onthouden, gij