Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
2-2
arbeid kost dan in bet Westland ook veel moeite en geld.
Om den grond de noodige vruchtbaarheid te schenken,
wordt er elk jaar mest onder gewerkt uit de Schiedam-
sehe stallen; voor de druiveteelt worden, dwars over
een stuk land henen, verscheidene muren gebouwd; ten
einde een vruchtbaren bovengrond te krijgen, wordt de
aarde soms tot op eene diepte van zes voet omgedolven.
Zoo veel moet de landbouwer daar soms doen, om mede
door de wereld te komen; want gij begrijpt, dat hij zich
niet enkel uit liefhebberij en uit naijver uitslooft.
VIII.
Delft ligt ruim een uur van den Haag verwijderd; men
kan hier uit de hofstad komen met de trekschuit. Nog
altijd bestaat dit vaderlandsche vaartuig, hoeveel mede-
dinging het te verduren moge hebben, en langs de Delft-
sche vaart zal dc jaagschuit nog wel jaren gezien wor-
den. De reden is, dat erlangs die vaart zeer vele huizen
staan, welker bewoners veel met den Haag en Delft ver-
keeren, en daar ze, om aan het spoor te komen, soms een
kwartier zouden moeten loopen, maken ze liever ge-
bruik van de schuit. — Wie aan een rijtuig de voorkeur
niogt geven hovende schuit, zal zich mede niet vervelen.
Langs den straatweg liggen ter wederzijde fraaije bui-
tenplaatsen, met torens erop, koepels er nevens, met
broeikasten en vijvers; buitenplaatsen en buitentjes van
verschillende grootte en aanleg.
Delft wordt in den geheelen omtrek tot op verren af-
stand waargenomen; de beide lange torens steken zoo
boog boven de vlakte uit. Wij verbeelden ons, dat we
niet met dc jaagschuit, noch met de diligence, maar