Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
welke hier bijna 100 wonen. Vóór de kerk der her-
vormden Iieeft men een ruim plein, omringd door knappe
huizen. Tot deze gemeente behoort de aanzienlijke
buurt Ilondslwlredijk. Hier werd door prins fuedebik
hendiiik in lGi9 op de grondslagen van het oude kasteel
der heeren v.4n .naaldwijk een buitenverblijf gesticht,
dat met regt vorstelijk genoemd kon worden. Behalve
schoone tuinen, vijvers, hertekamp cn woningen voor
de bedienden, had men er een prachlig kasteel met
zijne stallen en bijgebouwen. Om de vijvers van het
slot voortdurend van versch water te voorzien, werd
een kanaal gegraven , dat in de Maas uitkwam , en
inden Maasdijk werd de Oranjesluis, met het gebouw
daarop gesticht. Thans is van het huis Jlondsholredyk
maar een vleugel over. Als men den weg \ an Naaldwijk
vervolgt, komt men te Poe/rfyT;, eene groote geregelde
buurt, die 900 inw. telt, en dus wel een dorp mogt
heeten, maar die onder Monster behoort. De inwoners
zijn bijna allen Roomsch-Catholiek; men heeft hier dan
ook eene kerk, en wel eene sierlijke, met twee torens.
De genoemde dorpen worden in den zomer druk be-
zocht door koetsen en andere rijtuigen, welke gezel-
schappen uit de naburige steden of andere oorden aan-
brengen, en daarom vindt men in ieder dorp een of meer
goede uitspanningsplaatsen. Zulk een reisje biedt aan
de beminnaars der schoone natuur overal genot aan. De
weilanden, akkers cn tuinen worden afgewisseld door
geboomte, boseh en buitenplaatsen; men ziet overal de
menschen aan den arbeid; liicr worden de aardappelen
geschoffeld, daar de aspergies gesneden, elders het vlas
gewied of de boomen aangebonden, alles om te regter
tijde goede vruchten te mogen oogsten. De veld- en tuin-