Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
j)laatsen veel aalbessen en boomvruchten, 's Gravesande
en Naaldwijk trekken de belangrijkste voordeden van
de aardappelteelt. Nu moet gij niet denken, dat men
in het eéne dorp juist dit, in het andere juist diitprodukt
verbouwt of aankweekt, maar de opgenoemde voort-
brengselen worden door die gemeenten gewoonlijk hier
meer dan daar voortgebragt.
Loosduinen is een regelmatig dorp, grootendeels uit
eene kruisstraat bestaande en heeft een bevallig aanzien.
De straatweg loopt, tusschen buitenplaatsen of hakhout
in de nabijheid van het duin, verder naar Monster, dat
eene groote hervormde kerk met een' hoogen en zwaren
toren heeft. Dit dorp heeft eene R. C. school voor meis-
jes, welke gehouden wordt in een schoon gesticht met
eene kapel. Nabij de zee ligt het armoedige Terfieide.
in het duin, zonder geboomte, maar zoo veel te meer
voorzien van zand. De visscherij, die er in vroegeren
tijd nog al aanzienlijk was, is te niet gegaan, en de in-
woners vinden veelal hun bestaan met te werken aan
de zeeweringen of in den landbouw. — 's Gravesande
was eenmaal eene stad;jahetwaszulks nog, toen 's Gra-
venhage pas een dorp was; nu is het juist andersom. Zoo
wisselvallig is al het aardsche. Nog heet in dit dorp het
gemeentehuis stadhuis, nog spreekt men er van de Hof-
laan en den Gravenhoek; overigens ziet het er nog
minder stadsch uit dan de andere Westlandsche dorpen,
hoewel het in de laatste jaren digter en beter aange-
bouwd is. Naaldwijk, de hoofdplaats van een kanton.
ccn groot en zeer net dorp, heeft vier kerken, als: eene
groote hervormde kerk met een uitmuntend orgel, een
fraaije R. C. kerk, een kerkgebouw voor de christelijk
afgescheidenen en een synagoge voor delsraëliten, van