Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
lier in dc andere band houdende. Op het erf eener hof- .
stede nabij Rijswijk staat nog een gedenkteekcn, ter ge-
dachtenis aan den vrede van 1697.
Als men , door het Haagsche boseh rijdende, den
grooten weg houdt, komt men in het oude en aanzien-
lijke dorp Wassenam-, — maar men moet dan, op de
hoogte van dit dorp gekomen, westelijk afgaan. Het
draagt zijn' naam naar het oudste der Hollandsche ge-
slachten van edelen. Het kasteel der heeren v.4n was-
seinaar evenwel is er niet meer; doch in de nabijheid ligt
het buitengoed de Paaiiw, dat aan prins frederik , oom
des konings, toebehoort.
VH.
Wanneer de Hagenaars een uitstapje van meerderen
omvang willen maken, doen ze een rijtogtje door het
Westland. Hieronder verstaat men het westelijk ge-
deelte van het waterschap van Delfland, waarin de dor-
pen LoosduMiew, Monster, 's Gravesande, Naaldwijk en
Wateringen met de onderhoorige buurten gelegen zijn.
Het Westland is een der belangrijkste gedeelten van
de provincie. De grond is er bijna uitsluitend zandig
cn bijzonder geschikt voor tuinderij en akkerbouw.
Hoe digter bij de steden, hoe meer tuinderij; hoe meer
naar den hoek van Holland, zooveel te meer aardappel-
velden worden er gevonden. Te Loosduinen wordt veel
gedaan aan het verbouwen van moesgroenten; te Wate-
ringen en Poeldijk kweekt men vooral fijne vruchten,
waaronder de druiven het eerst moeten genoemd wor-
den. Ook te Monster en Naaldwijk is de druivcteelt eene
zaak van groote beteekenis, en daarenboven leveren die