Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
woest. De Scheveningers zijn meestal visschers en voor-
zien den Haag van zeevisch, als er maar wat gevangen
wordt Misschien kent gij den Scheveninger en zijn
hondekar wel, en de vischvrouw met haar schouder-
mantel en vreemdsoortig hoofddeksel ? In den laatsten
tijd zijn te Sclieveningen twee badhuizen gesticht, welke
de gelegenheid verschaffen om door zeebaden kracht en
levenslust uit het golvende zeewater te halen. Op het
stedelijk badhuis, ten noorden van het dorp, komen zelfs
badgasten uit vreemde landen, \ooral uït Duitschland,
en die menschen brengen daar veel geld in de wande-
ling; want alleen rijke lieden kunnen voor hunne ge-
zondheid zulke togten doen.
Aan de oostzijde van den Haag ziet men een paar dorps-
torens; daar liggen Rijswijk en Voorburg, plaatsen, om
hare schoone ligging insgelijks bij de Hagenaars wel be-
kend. Van welke zijde men deze dorpen ook nadert,
aan eiken kant bieden zij een heerlijk gezigt op Zij
liggen in een' kring van buitenplaatsen en zijn door
straatwegen verbonden met DeZ/ï, 's Gravenhage cn an-
dere plaatsen, —ja de straatwegen kruisen elkander
daar gedurig. Die wegen zijn daar buitengewoon net
en zorgvuldig onderhouden, en ook de dorpen zelve
vertoonen eene netheid, welke men slechts zelden zoo
aantreft; er zijn zelfs in Holland kleine steden, welke
er boerscher uitzien dan deze dorpen. De huizen in
het oostelijk gedeelte van Voorburg hebben aan de vaart
tuinen met koepels, en de buitenplaatsen, welke dan
volgen, getuigen van den rijkdom der eigenaars. Rijs-
wijk heeft insgelijks vele buitenplaatsen. Hier woonde
de dichter tollens, op wiens graf een beeld is geplaatst,
voorstellende de dichtkunst, een krans in de eene en de