Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
M
sclien moeten Imisvesting hebben, en nu kan ieder naar
zijn' stand en vermogen te regt komen. De buitenland-
sche gezanten komen met koets en paarden en betrek-
ken prachtige vertrekken in groote hotels, maar de ne-
derige man, die een' minister of den commissaris des
konings iets te verzoeken heeft, gaat een logement
opzoeken, waar hij voor weinig geld toch ook goed
bediend wordt.
Ons verbeeldende, dat we ook maar als reiziger rfe«
Haag hebben bezocht, willen we eens gaan onderzoe-
ken , wat er op verderen afstand in de nabijheid der
hoofdstad al te zien is.
VI.
Niet alle schoone steden hebben een bekoorlijken
omtrek, maar 's Gravrnliages omstreken zijn heel uit-
lokkend. »Naar Scheveningen," gaat de Hagenaar bij
warm weder, om zich door den frisschen zeewind te
laten afkoelen. Den weg daarheen kan men nemen
langs de laan, door constaritun hüygensaangelegd,—
ook langs den nieuwen weg bezijden het kanaal, die
noordelijker loopt. Scheveningen is tegenwoordig een
gedeelte van den Haag, althans het staat onder het-
zelfde burgerlijk bestuur. Zoo lang de residentie
bestaat, is Scheveningen ook reeds in wezen; vroeger
moet het zelfs grooter zijn geweest dan nu, maar even
als voor sommige andere zeeplaatsen, was de nabijheid
van het groote blaauwe water ook voor dit dorp gevaar-
lijk. In 4470 en d570 (die getallen zijn gemakkelijk te
onthouden is het overstroomd geworden, -r^den eersten
keer bijna geheel, den "tweeden keer gedeeltelijk ver-