Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
Dit alles is het werk van honing willem II.
Toen graaf willem zijn paleis had doen bouwen, werd
daar door het aanbouwen, eerst van enkele huizen, la-
ter van geheele straten, eene stad in het leven geroepen.
Bijna hetzelfde ziet men thans gebeuren. Aan de ge-
bouwen, door koning willem II gesticht, werden eerst
enkele huizen, thans geheele straten bijgebouwd. In
het park, of den Engelschen tuin, dien men vóór de ma-
nége had, zijn in den laatsten tijd prachtige landhuizen
met bloem- en wandeltuinen aangelegd. Zulke land-
huizen heet men villa's. Zoo vele villa's bij elkander
en zóó prachtig ziet men in ons lanfl nergens meer.
De weg naar Sc/zewmHgiCTï, een straatweg door eene
laan, is in het jaar 1666 reeds aangelegd. Het is wel
vreemd, dat men dan eerst in deze eeuw begonnen is
meer algemeen de groote wegen in straatwegen te ver-
anderen.
Aan den noordwestkant der stad is het prachtige
bosch, de trots der Hagenaars. Eeuwenoude boomen
vormen met hunne bladerrijke takken een digt gewelf;
breede vijvers wisselen het gezigt af; de societeit en an-
dere gebouwen breken insgelijks het eentoonige en het
paleis, of zoo als het eigenlijk heet, hel Huis tm Bosch,
dat door H. M. de Koningin bewoond wordt, is een der
merkwaardigste gebouwen van de provincie. In de
groote- of Oranjezaal zijn de muren met schilderwerk
bedekt, voorstellingen bevattende uit het leven van prins
frederik iiennrik, en door de beroemdste schilders van
de 17"« eeuw vervaardigd. De Beziiiden-Houtsche weg,
waar men overal fraaije woonhuizen en zelfs buiten-
plaatsen vindt, is een sieraad van den Haag.
Ook aan de zijde van het spoorweg-station breidt zich