Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
akkerlieden. In waterachtige streken wonen visschers;
in het duin opzigters van de jagt en menschen, welke
planten zoeken voor droogisten en apothekers; langs
de zee visscherlieden, welke in zee visch vangen, als
ook schelpenvisschers. In zeesteden wonen weêr va-
renslieden, zeilmakers en scheepstimmerlieden. Overal
treft men bakkers, molenaars, schippers, smeden en
andere ambachtslieden, terwijl de kunstenaars en fa-
briekanten veelal in steden wonen. Al die menschen
moeten elkander helpen om aan den kost te komen,
en omdat zij elkander gedurig van noode hebben, zoo
worden zij ook geholpen; missen kunnen zij elkander
volstrekt niet, of zij zouden als robinson crüsoe moeten
leven. Ook moeten de menschen vele dingen met elk-
ander doen. In hetzelfde dorp maken velen gebruik
van dezelfde pomp of bleek; de kerken zijn voor heel
veel menschen te zamen; de trekschuiten en diligences
zijn voor ieder, die er meê reizen wil; de spoortrein, de
stoombooten en de brievenpost zijn ten nutte van het
algemeen. In de grootere gemeenten heeft men week-
markten, waar kooplieden, boeren en burgers elkander
op bepaalde dagen ontmoeten, om handel te drijven of
zaken af te doen. In bijna alle plaatsen wordt eene ker-
mis of jaarmarkt gehouden, en het spreekt van zelf, in
de grootere gemeenten veelal drukker en mooijer dan
in de kleine.
Omdat gewoonlijk in de steden vele rijke lieden wo-
nen of vermogende handelaars en fabriekanten, zijn daar
de huizen gewoonlijk fraaijer; ook zijn er de straten ge-
woonlijk breed en net, de winkels meer met smaak in-
gerigt, de kerken deftiger, de bruggen van steen en de
straatverlichting geschiedt er meest door steenkolengas.