Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
wachten tot er vergadering gehouden wordt. Wegen en
vaarten worden gemaakt of verbeterd, zeeweeringen
en rivierdijken, openbare gebouwen en vele andere za-
ken worden door het bestuur der provincie in orde ge-
houden. Maar in de gemeenten, de steden enderpen,
zijn nog zoo vele zaken, waarmede de commissaris des
konings en zijne medehelpers zich onmogelijk kunnen
bemoeijen; daarvoor staat er aan het hoofd van iedere
gemeente een burgemeester met de wethouders, die met
den gemeenteraad voor de goede orde waken. Aan het
hoofd van iedere gemeente staal^een burgemeester, die
ook het hoofd der policie is. Deze maakt met de wet-
houders het dageiijksch bestuur uit. Met den raad te
zamen vormen zij het bestuur der gemeente. Die hee-
rcn zorgen voor het onderhoud der gemeentegebouwen,
der straten en grachten; zij zorgen er voor, dat de
kinderen in de scholen goed onderwijs ontvangen, dat
bij nacht de straten verlicht zijn, dat er brandspuiten
zijn, dat er 's daags tegen landloopers en bedelaars en
's nachts tegen dieven gewaakt wordt; — ja, waar zulk
een gemeentebestuur zich al niet mede bemoeijen moet,
begrijpt gij niet half.
II.
Wanneer gij eens een reisje door Zuid-Holland deedt,
zoudt gij zien, dat de menschen al op heel verschillende
wijzen aan den kost komen. De kostwinning hangt
veelal af van den grond, dien zij bewonen of van de
ligging hunner woonplaats. Op den kleigrond wonen
boeren en akkerlieden; boeren wonen er ook op zand-
gronden, maar meestal tuinders^ bloemkweekers en