Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
zulk ccii'omtrek liebbcn als op de kaart?" Ik kan u
verzekeren, dat dit alles in orde is. Denkt maar eens na.
Zeker dorp ligt juist een half uur van eene stad ver-
wijderd; nu moeten alle afstanden van een half uur ook
op de kaart even groot zijn; de afstanden van een uur
tweemaal zoo groot, en zoo al verder; dat komt nu op
de kaarten overal juist zoo uit, als het werkelijk is. Maar
ook de rigting, in welke die plaatsen tot elkander liggen,
komt altijd goed uit. Gij weet, dat de zon 's middags ten
twaalf ure altoos aan denzelfden kant van den hemel ge-
zien wordt,; ja, gij'ziet haar dan altijd op dezelfde plaats.
Nu. daar is het zuiden, en alle plaatsen, dienweguit,
liggen zuidelijk van ons; vlak achter u, tegenover het
zuiden, is het noorden. Juist in het raidden. tusschen
zuid en noord. daar. waar de zon opkomt, heet men het
oosten, en tegenover het oosten is het westen. Op de
kaarten nu zijn het zuiden, noorden, oosten en westen,
ol de hoofdwindstreken, aangewezen, en de plaatsen op
de kaart liggen juist zoo van elkander als de steden en
dorpen zelf
Vóór dat wij de provincie doorreizen, moet ik u no(j
wat vertellen.
Gelijk gij nu reeds weet, onze koning willem III re-
geert ons; maar de koning kan niet altijd rondreizen, om
overal het gezag uit te oefenen. Daarom heeft zijne Ma-
jesteit in elke provincie een heer, die de zaken voor hem
bestuurt. Die heer heet de Commissaris des Konings.
Verscheidene andere heeren h-elpen den commissaris, en
met elkander besturen zij de provincie in haar geheel.
Die heeren heeten de Provinciale Staten, en sommige
van hen, die Gedeputeerde Staten genoemd worden,
doen de loopende zaken af, welke niet zouden kunnen