Boekgegevens
Titel: First English reading book: Engelsch leesboek voor instituten, gymnasiën en hoogere burgerscholen: met Nederlandsche woordenlijst
Auteur: Herrig, Ludwig
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 H 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204683
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Leesvaardigheid, Engels, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   First English reading book: Engelsch leesboek voor instituten, gymnasiën en hoogere burgerscholen: met Nederlandsche woordenlijst
Vorige scan Volgende scanScanned page
•286
als er te kort mocht komen, to fail, neerkomen, coarse kind, ruwe soort, cloth, laken
tinnen, nor, ook — niet, dress, kleeding, ^td^hon^ jaargetijde, to defend one's selffron
zich verdedigen of beschutten tegen, cloak, mantel, under garment, onderkleed, dos
round to, dicht omheen.
Blad. 38.
Veil, sluier, folded, gevouwen, turban, tulband, both, beide, sex, geslacht, t
exceed, overtreffen, to render, maken, to rub, wrijven, poetsen, hazle = hazel, haze>
hout, hazelaar, hazelboom. preservation, bewaring, to abstain, zich onthouden, whiskers
bakkebaard, pipe, pijp, fluitje, crowd, vedel, zekere soort van viool, in unison, één
stemmig, part, partij, performer, zanger, public meeting, openbare vergadering
facetiousness, grappigheid, grappen, to entertain, vermaken, to acquire credit, aat
zien verwerven, in aanzien komen, sallies of wit and humour^ vernuftige en luimig
invallen of gezegden, severest irony, scherpste, strengste ironie, to be endowed, begij
tigd worden, boldness, stoutmoedigheid, frank, open, vrij, open. to address, aanspreken,
prince, vorst, chieftain, opperhoofd, people inspired, menschen die ingevingen krijgen
when consulted, wanneer zij geraadpleegd worden, doubtful event, twijfelachtig voorva,
to roar out, het uitbrullen, possessed, bezeten, evil, boos, to deliver, geven, sentence
volzin, trifling, beuzelachtig, meaning, heteekenis, elegantly, sierlijk, to watch, letten oj.
to unriddle, ontraadselen, from, uit, some, de eene of andere, turn, wending, to roust
opwekken, ecstacy, verrukking, to shake, schudden, to compel, dwingen, senses, zinneti
recollection, herinnering, reply, antwoord, noble, adellijk, hixih, geboorte, generous, erf^i
descent, afkomst, therefore, daarom, to be desirous of, verlangen, wensehen. commo:
people, de lagere volksklasse, to retain, onthouden, genealogy, afstamming, readily
gereedelijk. to recount, opnoemen, to refer back, zich beroepen op. beyond, vóór. t
inhabit, bewonen, solitary, afgezonderd, eenzaam, border, rand, zoom. , vlechtwerh
expence, onkosten, to last, duren, sufficiently, voldoende, orchard, boomgaard, they ar
fond of, zij houden veel van, either, heide, land,^rowc?. to lay down , ^^drwz/ce«. pasture
weigrond. to cultivate, bebouwen, quantity, hoeveelheid^ gedeelte, to ornament, versieren
less, een nog kleiner, driver, drijver, backward, achteruit, to expose, blootstellen, re
fractory, weerspannig, reaping hook, sikkel, expeditiously, vlug, snel, blade, lemmet
moderate, matig, seize, grootte, either, elk, beide, handle, handvat, link, ring, to plaj
freely, speelruimte hebben, t^ cross, oversteken, basket-work, mandewerk, oblong, lang
werpig. triangular, driehoehig. raw, ruw, ongelooid, hide, huid.