Boekgegevens
Titel: First English reading book: Engelsch leesboek voor instituten, gymnasiën en hoogere burgerscholen: met Nederlandsche woordenlijst
Auteur: Herrig, Ludwig
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 H 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204683
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Leesvaardigheid, Engels, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   First English reading book: Engelsch leesboek voor instituten, gymnasiën en hoogere burgerscholen: met Nederlandsche woordenlijst
Vorige scan Volgende scanScanned page
WOORDENLIJST.
Bladz. I.
1. Use, gebruik, time, tijd» yield, geefover. idle ways, luie manieren, luiheid.
learn to use, leer.... gebruiken, that's = that is. youthful days, jeugd, lost {mv to
lose) vivloren. to oppress, u neder drukken, to bewail, beweenen, beklagen, distress, nood,
diende, nought, niets, to avail, baten.
3. Use, nut. learning, hei leeren, 1 am tired, ik ben., . , moede, sat van to sit,
zat. for my part, wat mij betrejt. geometry, meetkunst, navigation, zeevaartkunde.
surveying, landmeten, mensuration, meten en roeien, they'll = they will. I'm (I am)
not going, ik ben niet van plan, to get my living, mijn kost te gaan verdienen, quiet,
kalm, looked up into his face, hem in. het gezicht keek. trade, handwerk, at least, ten
minste, that I am, het. so am I, ik ook. replied, hernara. wishes me to learn, wenscht
dat ik, , , , zal leeren. some time or other, vroeg of laat. Tm sure I can't (cannot)
see, ik kan wezenlijk niet inzien, saddler, zadelmaker, still, nogtans. should endeavour,
hehooren te trachten, simply, eenvoudig, wish us do so, het wenschen^ het van ons vei--
langen, even, zelfi. we are expected, dat men verwacht dat wij, feel, voelen ^ inzien.
tossing, opstekende, believe, gelooven. more clearly, duidelijker, than T do, dan ik. You
are wrong, ge doet verkeerd, to talk, -praten, for the world, voor nog zoo veel, to confide in
vertrouwen op. we shall surely go wrong, gaat hef bepaald verkeerd met ons. afraid, hang.
responded, antwoordde, closing, terwijl hij.... sloot, over which he had been poring,
waarin hij.... had zitten turen, iu the vain effort, terwijl hij vergeefs getracht had, to
lix ou, in,... te prenten, unwilling, onwillig, taking, nemende ^ halende, marbles,
knikkers, concealed them from, ze voor ,. . .verborg, observation, opmerking, oog. earnest,
ernstige, plainly indicated, dtddelijk aangewezen, brief, kort, recorded, medegedeeld, to
need, dan dat het,... zou behoeven, illustration, opheldering, to, voor. evident, klaar-
blijkelijk. particulars, bijzonderheden. ^ hebbelijkheden^ gewoonten, menners, manieren.
recited, zeide,...op. covrecÜj, juist, prompt, task, taak^ werk. onc,deeene, punctual,
preeies op zijn tijd. a loiterer by the way, slenterde langs de straat, William's books
were well taken care of, Willem paste goed op zijn hoeken. Herbert's soiled, die van
Herbert waren bemorscht. torn van to tear, gescheurd, disfigured, beklad, broken, nit
elkaar, externally, van buiten, internally, van binnen, industrious, vlijtig, precept, voor-
schrift. willing to be guided by them, liet zich gaarne door hen leiden, indolent, luste-
loos. inclined, genegen, leadings, ingevingen, again, weder, to present, voorstellen, intelligent.,
verstandig, active business, drukke zaak. journeyman mechanic, handwerksgezel, embar-
rassed, behoeftige omstandigheden,
Bladz. 2.
Share, aandeel, mate, general information, algeraeene kennis, counting-room, kantoor.
the contrast was, zij staken ,.., bij elkander af. cheerful, opgeruimd, clad cfir« to clothe,