Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
natuurlijk uiterst storend op den goeden gang van het
onderricht kan inwerken.
Bij onze lessen betrachte men den guldén middenweg
èn wat werktuigen èn wat materiaal aangaat. — Dit
laatste moet steeds in voldoende mate aanwezig en van
een kwaliteit zijn, die den houtarbeid der leerlingen tot
een aangename' bezigheid maakt en niet tot ontmoedi-
ging aanleiding geeft.
De spaarzaamheid mag niet de wijsheid bedriegen, en
het ligt geheel aan den onderwijzer om hier den juisten
weg te kiezen.
Een goede maatregel is het van zijn kant, den leer-
lingen steeds het materiaal in afgepaste afmetingen te
verschaffen. Ook in een ander opzicht is dit aan te be-
velen, omdat daardoor de leertijd geheel aan de oefening
der kinderen dienstbaar gemaakt kan worden. Het kind
leert daardoor in zijn werk zuinig zijn en nauwkeurig-
heid moet zijn arbeid kenmerken, omdat slordigheid of
roekeloosheid bij den arbeid hier dadelijk gestraft wordt
door de omstandigheid, dat het werk niet uitkomt.
Toch komt het telkens voor, dat er stukken van meer
of mindere belangrijke afmetingen overschieten. ^
Deze maar altijd te verwijderen, is een paedagogische
fout
Juist deze restanten te gebruiken, waar ze diensten
kunnen bewijzen, dit is het vooral, waar een verstandig
onderwijzer voor zal zorgen.
Doet men dit steeds consequent, dan kan het niet
uitblijven, of onze leerlingen volgen het goede voorbeeld,
en zoo kan het onderwijs in handenarbeid er toe bij-
dragen, dat het kind ook in andere opzichten spaar-
zaamheid leert betrachten."