Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
Ik wenschte die spreuk daarom zoo gaarne in iedere
inrichting voor handenarbeid, omdat het allicht aanlei-
ding zou kunnen geven tot een gedurige herinnering,
dat deze gulden spreuk nooit mag worden vergeten bij
den arbeid.
Waar onze houtbewerking evenals ieder vak van den
handenarbeid slechts een opvoedkundig doel heeft, daar
onderschatte men ook de waarde van zulke eischen niet.
Niets zal beter in staat zijn om op den duur de
vrienden van volksopvoeding te overtuigen van het
groote nut onzer zaak, niets hen beter duidelijk maken,
dat er onderscheid bestaat tusschen het wezen van onzen
paedagogischen arbeid en den arbeid, die verloopt in
dilettantisme, »aangename verpoozingen enz.," dan wan-
neer wij streng consequent de opvoedkundige beginse-
len in toepassing brengen bij ons werk.
Welnu, spaarzaam zijn in het gebruik van materiaal
is zulk een belangrijke opvoedkundige eisch, en moet
bij onzen arbeid des temeer in toepassing gebracht
worden, omdat er hier meer dan bij het gewone onder-
wijs gelegenheid bestaat tot te ruim gebruik, verkwisting
zou men het kunnen noemen.
Gelijk er huisgezinnen bestaan, die met weinig soms
een goed figuur maken en daar helaas vele tegenover staan,
die met meer, met veel zelfs een poovere vertooning op-
leveren, zoo kan dit ook bij onze lessen in handenarbeid
voorkomen. Scholen, waar werktuigen in groote ver-
scheidenheid aanwezig zijn en het materiaal op kwistige
wijze voorhanden is, leveren wat den arbeid der leerlingen
betreft, daardoor niet altijd de beste resultaten, hoewel
ook de totale absentie van datgene, wat volstrekt noodig
geacht kan worden om goeden arbeid af te leveren.