Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
s
ik onveranderd overgenomen, niet enkel, omdat zij geheel
passen in een zoodanig systeem, maar tevens, omdat het mij
niet altijd gelukt is, andere, d. w. z. betere daarvoor in de
plaats te stellen.
De keuze dezer modellen van Mikkelsen is toch in den
regel zoo juist, de oefeningen, waartoe zij bij de vervaardiging
daarvan aanleiding gaven, zijn zoo geheel in overeenstemming
met den aard zijner leerwijze, dat het moeilijk, ja zelfs on-
doenlijk is, een geheel andere reeks te kiezen en toch aan
zijn systeem getrouw te blijven.
Omtrent de modellen nog een paar opmerkingen.
In de eerste plaats deze:
Vele dezer, ook de door mij zeiven gevondene, behoeven
niet direct door alle leerlingen te worden gemaakt. Vele
kunnen dienst doen als parallel-modellen. Komt het voor,
gelijk menigmaal bij de slöjdles gebeurt, dat men oefeningen
met het een of ander werktuig nog eens wenscht te herhalen,
en toch de kinderen niet hetzelfde voorwerp wil laten maken,
'twelk zij reeds vroeger vervaardigden, dan kunnen zulke
parallel-modellen uitmuntend dienst doen. Maar ook voor
vluggere leerlingen^ die met hun arbeid gereed zijn en die
men bezig wil houden, zonder het klassikaal verband te ver-
breken, — zijn ze, de ervaring leerde mij dit, onontbeerlijk.
In de tweede plaats wenschte ik vooral op te merken, dat
bij de keuze mijner modellen immer op den voorgrond stond:
I®. Geeft de vervaardiging van het voorwerp aanleiding tot
oefening met de werktuigen, die aan de beurt zijn of reeds
vroeger zijn behandeld ? 2Is de volgorde daarvan in over-
eenstemming met de opeenvolgende moeilijkheden, die de be-
werking van het materiaal oplevert?
Ieder model, bij welker vervaardiging men bovengestelde
vragen ontkennend moest beantwoorden, werd als minder ge-
schikt ter zijde gelegd of een plaats in de modellenreeks aan-
gewezen, meer in overeenstemming met den aard zijner samen-
stelling.