Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
6o
3-7 bij 37. 3-7 bij S. 3 bij 3.7 en 2.5 bij 5 alles in cM.
(zie de fig. 20 en 21).
Uit het Noorden (Zweden en Noorwegen) komen
tegenwoordig, gelijk we reeds opmerkten, veel
en geploegde vuren of dennen delen. Deze zijn betrek-
kelijk goedkoop en kunnen voor sommige werkstukken
wel gebezigd worden. Voor schaafoefeningen met onze
jongens zijn ze in den regel minder geschikt, omdat ze
gewoonlijk vol kivasten zijn.
En nu rijst zeker de vraag: Hoe komt men toch
aan die zonderlinge maten in den houthandel? En het
antwoord moet luiden, omdat de meeste houtkoopers
eigenlijk nog altijd bij voeten, duimen en strepen reke-
nen. De maten, hier opgegeven, zijn niet zoo willekeu-
rig en zonderling, als we ze herleiden tot de zooge-
naamde Amsterdamsche maat.
Zoo is 2 Amsterd. duim........... ongeveer 5 cM.
lï » ........... > 3-7 »
11- » (vijfkwartiers) » 3 »
I » » 2.5 »
I » (driekwartiers) » 1.8 »
» (halfduims) » 1.2 »
I voet = 11 duim = 88 streep
I duim = 8 streep
I voet = 2 ^3 dM.
t duim = 2.57 cM.
En daar nu het hout, vooral het gewone timmerhout
nog altijd in voetmaat wordt gezaagd, zal men daaruit
gemakkelijk kunnen opmaken, dat men bij bestellingen
niet eens nauwkeurig de opgegeven nederl. maat verkrijgt.
Het beste is zich bij bestellingen te wenden tot soliede
houtkoopers, die u gaarne, daaraan twijfel ik niet, de