Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
Hoe kamt het hout in den handel voor?
Op deze vraag dient een eenigszins uitvoerig antwoord
gegeven. Dat de meeste werklieden het hout, zooals
het in stammen uit het Noorden of van de Rijnoevers
wordt aangevoerd en dan den naam van draagt,
niet kunnen verwerken, mag als bekend worden veron-
dersteld.
Het timmerhout moet eerst worden gezaagd.
Met het gezaagde hout hebben ook wij slechts reke-
ning te houden.
Hoe dit zagen geschiedt, zal men wel eens hebben
gezien, vooral diegenen onder onze lezers, die in de
Zaanstreek bekend zijn.
Tegen eenige vertikaal op en neergaande vaste, ook
wel snel ronddraaiende zagen wordt een stam of balk
aangeschoven.
Door een eigenaardige vinding beweegt zich de balk
of stam steeds voorwaarts, de zagen immer op en neer
of als een slijpsteen in het rond, en ten slotte is de
balk in zoovele deelen verdeeld, als men wil, en die
naar hun verschil in dikte, den naam van platen of
delen, verkrijgen. ^Zie fig. 4, 5, 6 e. v.). De middelste
(B) of beide middelste dragen den naam van hartplaten
of hartdelen (fig. 6). In den regel zijn ze minder ge-
schikt voor onzen arbeid, tenzij men het hart of merg
kan verwijderen, en zich dus met wat smaller hout te-
vreden kan stellen.
De wijze van houtzagen is verschillend. Geschiedt
het op de manier, als in fig. 3 is aangeduid, dan kan
men aan de kanten der platen of delen nog zien, dat
zij eenmaal tot een boomstam behoorden. Men noemt