Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
dit niet doen i®. omdat het aantal houtsoorten, dat
de slöjdonderwijzer gebruikt, betrekkelijk gering is, en
20., omdat o. i. de opsomming van enkele dier bijzon-
derheden de aandacht allicht zou afleiden van datgene,
wat elk onderwijzer in handenarbeid wel dient te weten.
Alleen wenschte ik er op te wijzen, dat er zich enkele
gebreken bij het hout voordoen, die men moet kennen.
Ik bedoel die, welke bekend zijn onder den naam van
vuur, wolf, molm enz.
Eigenlijk zijn het variatiën van eenzelfde gebrek, dat
men met den naam van bederf zou kunnen aanduiden.
Dat het verkeerd is hout aan te veelvuldige wisseling
van nat en droog bloot te stellen, met het oog op
krimpen, scheuren enz., daarop wees ik reeds. Maar
behalve dat, is het hout aan enkele andere gebreken
qnderhevig. ^
Hoe deze gebreken ontstaan, daaromtrent schijnt men
het nog niet eens te zijn. Hoogst waarschijnlijk hebben
zij hun ontstaan te danken aan de nog overgebleven
plantensappen.
In den regel verliest het hout zijn goede eigenschap-
pen als taaiheid, vastheid, de houtvezels vallen in een
soort poeder uiteen. Dit laatste is de ergste soort van
bederf. Het vermolmt.
Maar al neemt het dezen gebrekkigen toestand niet
direct aan, de vlekkige, blauwe strepen soms ook de
roode, vurige strepen wijzen op bederf, dat het hout
ondergaat.
Planken of delen, die deze eigenaardigheden vertoo-
nen, koope men dus niet. Er kan geen goed werk van
vervaardigd worden.