Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
trek, waar het vochtig en koud is. Immers het droge
hout skirpt gretig de dampen uit de lucht op, doch
door de verschillende dichtheid der houtvezels op onge-
lijke wijze.
Wordt des zomers de warmte weer grooter en de
lucht droger, dan heeft dit ook weer invloed op het hout.
Uit een en ander blijkt nu :
I". dat men nooit hout moet koopen, hetwelk bij den
houtkooper niet lang genoeg gelegen heeft, dus niet
anders dan goed droog hout;
2". dat men zijn werkhout niet moet bewaren dan in
een goede, droge lucht;
3». dat men het niet te dicht bij een kachel moet
plaatsen of te zeer moet blootstellen aan de zonnestralen.
Verder verdient het aanbeveling de planken of delen
niet onmiddellijk op elkander te stapelen, maar tusschen
elke twee delen een paar dwarslatten te leggen.
Nog beter is het, ze schuin tegen de muur te plaatsen,
alleen met de boveneinden tegen elkander aan, zoodat
de lucht altijd nog vrijen toegang heeft.
Van tijd tot tijd keere men het hout eens om.
Neemt men deze voorzorgen in acht, dan kan men
het hout langen tijd in goeden staat bewaren.
Ik kan dit deel van mijn beschrijving niet eindi-
gen, zonder met een enkel woord melding te maken
van enkele algemeene verschijnselen, die men nog bij
het hout opmerkt. In de eerste plaats moet ik dat
verschijnsel noemen, hetwelk bekend staat onder den
naam van houtkwasten. Daaronder verstaat men die dee-
len van het hout, welke, terwijl zij een grootere vast-
heid bezitten dan de omringende deelen, in den gere-
gelden loop der nerven een zekere stoornis veroorzaken,.