Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
king der omringende natuur op den stam tijdens diens
groei.
De verschillende kwaliteiten der houtsoorten kunnen
hier niet alle beschreven worden, om de eenvoudige re-
den, dat het aantal soorten hout, die wij bij onzen
handenarbeid bezigen, betrekkelijk gering is.
Enkele zijn echter zoo algemeen voorkomend, dat
er met een enkel woord melding van moet worden ge-
maakt. In de eerste plaats zij hier het een en ander ge-
meld over de mindere of meerdere hardheid va.n het hovit.
. Dat deze laatste in het algemeen afhangt van de
meerdere of mindere dichtheid der moleculen, of wat
hetzelfde is, de mindere of meerdere grootte der poriën,
behoeven we hier niet nader te omschrijven.
Een enkele maal is de hardheid het gevolg van de
zich in de houtporiën bevindende hars.
In den regel zal hout, dat soortelijk zwaarder is dan
een andere soort, ook harder zijn.
Hij, die hout bewerkt, zal gewoonlijk de meerdere of
mindere hardheid beoordeelen naar den meerderen ot
minderen tegenstand, die de soort bij de bewerking met
snijdende werktuigen aanbiedt.
In het werk: Ome betimmeringen, door den heer Berg-
huijs naar het Hoogduitsch bewerkt, onderscheidt men
i». Harde houtsoorten, dat zijn die, waarvan de jaarrin-
gen zeer moeilijk te onderscheiden zijn, omdat ze zoo
dicht naast elkander liggen. Men rekent daartoe de
meeste houtsoorten afkomstig uit de tropische gewesten,
doch ook de meer inheemsche soorten als esschen-,
iepen-, eiken- en beukenhout behooren daartoe. In den
regel is de kleur donker, doch niet altijd.
2®. Hout van middelbare hardheid, waartoe in genoemde