Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
Reeds bij de verschijning van een Proeve van een leergang
voor den handenarbeid op de kweekscholen voor onderwijzers
in Nederland, ontworpen door de Vereeniging tot bevordering
van het onderwijs in Handenarbeid^ in welker samenstelling
ik een niet gerjng aandeel had, bestond bij mij het voorne-
men tot het schrijven van een handleiding voor onderwijzers,
die zich in den houtslöjd wilden'bekwamen, of die voor hun
leerlingen een reeks elkander in moeilijkheid opvolgende oefe-
ningen wenschten.
Het leerplan toch, hoe duidelijk voor den geheel ingewijde,
is dit niet voor hem of haar, die zich weinig of in 't geheel
niet op de praktijk van de houtbewerking heeft toegelegd.
Daarenboven worden wel na7nen van modellen etc. genoemd,
hoe velen dier modellen moeten worden samengesteld, hoe
vorm en afmetingen moeten zijn, kon in dit beknopte over-
zicht moeilijk worden vermeld.
Maar ook tal van andere gewichtige zaken, onmiddellijk
met de houtbewerking in verband staande, opmerkingen, deels
van practischen, deels van meer theoretischen aard, vindt men
te vergeefs in gemelde iiproeve van een leer gang.
Dat ik geruimen tijd gewacht heb met het schrijven van
deze handleiding, werd veroorzaakt door de omstandigheid,
dat ik geen oefeningen wenschte op te geven, geen modellen