Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
4". Hij let bij de constructie of teekening der model-
len op den eisch, dien ook het teekenonderwijs stelt —
eerst het rechtlijnige, dan den cirkel, eindelijk de vrije
gebogen lijn.
5". Hij maakt gebruik van vooroefeningen^ een belang-
rijk voordeel, dat iedere nieuwe oeiening als het ware
introduceert en het niet altijd te vermijden verknoeien
van den arbeid grootendeels voorkomt.
De leergang is synthetisch in dien zin, dat eerst een
enkel hoofd werktuig in gebruik genomen wordt en dit
getal langzamerhand vermeerdert.
Concentrisch zou men hem kunnen noemen, waar steeds
de moeilijkheden, die het materiaal oplevert voor ieder
in het gebruik te nemen werktuig, in dezelfde orde
terugkeeren, evenals in dien zin, dat in het algemeen voor
ieder nieuw in gebruik te nemen werktuig het enkel-
voudige model aan het meer samengestelde voorafgaat.
Beter dan uit het meest uitvoerige betoog zal uit dé
navolgende omschrijving der oefeningen, zoowel in het
eerste als in de volgende deelen van het werk duidelijk
de waarheid van het hiergenoemde blijken.
^ Tevens zal daaruit duidelijk worden voor hen, die van de
methode Mikkelsen een grondige studie hebben gemaakt,
dat ik in enkele opzichten van zijn leerwijze afwijk.
*
De leermiddelen.
Ook dezen maken een en zeker wel een niet minder
gewichtig deel uit van de methode. •
Van den goeden staat daarvan hangt voor een goed
deel het slagen der gansche methode af.