Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
Nederlandsche methode of leergang. Hoe verdienstelijk
zijn arbeid ook moge zijn, zoolang hij niet van andere
d. i. betere grondstellingen uitgaat, is zijn arbeid een
toepassing, een navolging van reeds bestaande leerwijzen
of kenmerkt de door hem gevonden leergang zich door
eigenschappen, die eerder moeten doen denken aan
teruggang dan aan vordering op den weg der methodiek.
Van alle leergangen, die ik heb leeren kennen, vind
ik dien van den heer Mikkelsen den besten, en wel om
de volgende redenen:
i". Hij heeft de leerstof niet in een eng keurslijf van
een 50-tal modellen opgesloten, maar deze behoorlijk
over een veel grooter aantal modellen verdeeld, welk
aantal hij naar omstandigheid kan uitbreiden of in-
krimpen.
2". Zijn leerwijze steunt het meest van allen op de
paedagogische gronden, in de vorige hoofdstukken ont-
wikkeld. Bij hem gaat men niet spoedig, het is waar,
tot het in gebruik nemen van andere werktuigen over,
niet eerder voor de eerste begrepen, d. i. gekend wor-
den. Doch heeft men volgens zijn leerwijze dan ook
b. V. leeren zagen en schaven, dan kan men ook zeg-
gen dat men het kent M. gunt zich den tijd de ver-
schillende moeilijkheden onder de oogen te zien. Kortom
bij hem heeft zich de analyse der technische moeilijk-
heden tot een volkomenheid ontwikkeld, die zijn we-
derga in geen enkele andere leerwijze vindt.
3°. Onnatuurlijke sprongen of gapingen komen bij hem
niet voor, alles is even geleidelijk en bij iedere oefening
met een volgend werktuig wordt die met het vooraf-
gaand werktuig zooveel mogelijk herhaald.