Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
6i
dekken. In dit laatste geval zou zulk een leerwijze
recht van bestaan hebben, maar verdiende zij ook in
andere landen te worden aangenomen, en had zij al
wederom haar specifiek Hollandsch karakter verloren.
Zij was gemeen goed geworden.
In ieder geval moet iemand, die hier in Nederland
zulk een leergang wil bedenken, beginnen met een gron-
dige studie te maken van de bestaande buitenlandsche,
hij moet trachten de fouten daarvan op te sporen en die
te verbeteren. Duidelijk moet hij aantoonen, wat zijns
inziens niet deugt en waarom hij dus een anderen weg
wenscht in te slaan.
Er is iets anders, en daarvoor voel ik wel iets, —
dit zou zelfs een eigenaardig Nederlandsch karakter
kunnen dragen. Men stelt beginselen vast of neemt die
van anderen over, en nu zoekt men in de toepassing
zulke oefeningen te geven, zulke modellen ter vervaar-
diging te kiezen, dat het karakter der omgeving niet
verloochend worde.
Zoo kunnen b. v. bij den houtslöjd de modellen een
hollandsch karakter dragen, zoodanig gekozen zijn dat
bij haar bewerking rekening gehouden is met de eischen
aan andere vakken gesteld, dat ze min of meer een
typisch karakter vertoonen. Zoo zal b. v. een Hollander
allicht een stoof in zijn modellenreeks opnemen, waar
een Zweed een houten meel- of suikerschepper nog zoo
verwerpelijk niet vindt. Ja, men zal zelfs in de ver-
schillende deelen van een land andere modellen ter be-
arbeiding kunnen kiezen, geheel met betrekking tot de
voorwerpen der omgeving.
Hij, die nu zulk een modellenreeks samenstelt, is daar-
door echter nog geen uitvinder van een nieuwe, van een