Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
6o
abstracte gedachten, omdat het voorwerp hunner be-
schouwingen meestal ook van minder concreten aard
was, treden bij den handenarbeid mannen op den voor-
grond, die naast de eigenschap van doordrongen te zijn
van paedagogische begrippen, ook dank zij hun groote
practische ervaring, waarheden kenbaar maken omtrent
materiaal en werktuigen. Waarheden soms o, zoo een-
voudig, en toch waarop vóór hen door niemand is ge-
wezen. Evenals de waarheden van zuiver opvoedkun-
digen aard zijn ze internationaal, niet gebonden aan een
bepaalden landaard of volk.
Wie het eerst deze waarheden aantoont, het komt er
niet op aan of het een Rus of een Turk, een Deen of
een Hollander is, zij zijn voor allen waar, en iedere
natie zal ze als zoodanig kunnen aanvaarden, zoolang
èn grondstoffen èn werktuigen geen nationalen stempel
dragen, met andere woorden zoolang deze niet voor de
verschillende volken verscheiden zijn.
Een leergang daarom te veroordeelen, dewijl de uit-
vinder een Franschman is, is voor een Hollander b. v.
in geen enkel opzicht te verdedigen. Het zou slechts
blijk geven van zijn zeer eng nationaliteitsgevoel. Het
zou er zonderling uitzien in de wereld der menschelijke
kennis, wanneer dit algemeen geschiedde.
Ik druk hierop, omdat er in den laatsten tijd wel
eens gesproken wordt over de noodzakelijkheid van het
vinden eener Nederlandsche methode (lees leergang)
voor houtbewerking.
Wat zou het eigenaardige van zoo'n Nederlandsche
methode moeten zijn ? Zullen de waarheden, door een
buitenlander het eerst ontdekt, daarin niet als zoodanig
erkend worden, en moet men betere trachten te ont-