Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
' dezen gesteld, is maar één antwoord mogelijk : Gebrek
aan genoegzame ervaring.
Zoo heeft de eene^ onderwijzer zelf over te weinig tech-
nische vaardigheid te beschikken, al is zijn theoretische
kennis voldoende, en heeft hij een nauwkeurig, een dui-
delijk denkbeeld van de beteekenis der zaak, een tweede
is wel voldoende technisch vaardig, doch helaas! hij kent
dé behoeften der kinderen niet en vergeet maar al te zeer
de allereenvoudigste gronden der opvoedkunde of past
die in het geheel niet toe, een derde ontbreekt de ge-
legenheid om zijn denkbeelden practisch te verwezenlijken.
Wat baat hem zijn juist inzicht in den aard van het vak,
wat geeft hem zijn uitstekende technische vaardigheid?
Het aantal leerlingen, dat hij kan onderwijzen, is te
gering om de noodige ervaring op te doen. Weer an-
deren ontbreken de noodi^ge hulpmiddelen, terwijl allen
lijden aan het gemis eener erfenis van ervaringen, door
een vorig geslacht nagelaten.
Ziedaar de oorzaken deels van totale onkunde op het
gebied van een léergang voor de houtbewerking, deels
van onvolledige kennis en daardoor het sterk uiteen-
loopend oordeel over methoden.
Eerst wanneer een geslacht, misschien meer dan een,
voorbij zal zijn gegaan, dat den slöjd van zijn jeugd
heeft geleerd, wanneer het aantal beoefenaars onder
de onderwijzers talrijker zal wezen dan nu, en ook de
slöjdklassen voldoende zullen zijn bevolkt, wanneer de
slöjd niet langer zal zijn een liefhebberijvakje, waaraan
men slechts zijn snipperuren kan wijden, en het groote,
dikwijls oppervlakkig oordeelende publiek niet langer
om zekere vooroordeelen van smaak en nut ontzien be-
hoeft te worden, maar het grootste deel der beschaafden