Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
meest elk vak het verschil in gevoelen omtrent den te
volgen leergang dikwijls zoo groot is.
Terwijl men het meestal vrijwel eens is over de
gronden, waarop een methode moet rusten, terwijl men
omtrent doel en strekking van het leervak wel ongeveer
dezelfde begrippen deelt, en ook de opvatting omtrent
leervorm in den regel tot weinig verschil van gevoelen
aanleiding geeft, schijnen omtrent den leergang de mee-
ningen steeds uiteen te moeten loopen.
Zoo is het ook bij de houtbewerking. Vanwaar die
verschillende meeningen omtrent den te volgen metho-
dischen gang ? Volgens mijn inzichten wordt dit veroor-
zaakt door de omstandigheid, dat in het bepalen van
den te volgen weg bij het geven der oefeningen, de
persoon des onderwijzers meer op den voorgrond treedt,
zijn individueele meening zich meer gelden doet en deze
weder het gevolg is van het verschillend inzicht, dat
de onderwijzer ten opzichte van de behoeften en krach-
ten zijner leerlingen heeft.
De absolute waarheid is op het gebied der methodiek
van den handenarbeid, evenals op velerlei gebied nog
verborgen. Misschien is zij als iedere waarheid hoogst
eenvoudig, maar ontdekt kan men haar moeielijk nog
noemen. Alle wegen, tot hiertoe ingeslagen om haar
nabij te komen, zijn slechts benaderingen.
En nu moge men als zijn meening uitspreken, dat
enkele wegen in plaats van tot het doel te voeren, er
verder afleiden, meer dan een subjectieve meening is
dit niet.
Het is hier de plaats om eens na te gaan, waardoor
de meeningen der beoefenaars van den slöjd omtrent
den te volgen weg zoo uiteenloopen. Op de vraag, ten