Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
De werkbank moet de juiste hoogte hebben. Is deze
te laag, dan is men gedwongen te veel te bukken, en
het hoofd neigt dan te veel voorover. Is zij te hoog,
dan wordt de vrije beweging der armen belemmerd.
De meest geschikte hoogte van de werkbank is die,
welke aan deze voorwaarde voldoet. Men teile bij den
afstand der ellebogen van den knaap tot aan den grond
of vloer 2 ä 3 cM. en men heeft de hoogte van een
werkbank voor den knaap geschikt.
Omtrent dit punt, leze men verder wat meer in het
bijzonder bij de beschrijving der werkbanken is gezegd.
Nog een enkele zaak zij hier aangeroerd. Hoe moet
de arbeid geschieden, zittend of staande? Er zullen
weinige onderwijzers gevonden worden, die met de .be-
antwoording van deze vraag verlegen zitten.
Om verschillende redenen moet de arbeid staande
worden verricht.
De eerste en voornaamste is wel deze : De meeste
verrichtingen aan de schaafbank kunnen wel niet anders
dan staande worden ten uitvoer gebracht. Maar daar-
enboven : Waar de arbeid, dien wij op het oog hebben,
voor een deel moet dienen om een tegenwicht te vormen
tegen het vele zitten 'op de schoolbanken, daar is het
daarmede reeds beslist, dat de arbeid in geen enkel
geval zittende, maar wel staande moet worden verricht.
Nu kan het voorkomen, dat kinderen zoozeer aan het
zitten gewoon zijn, dat bij hen bij de eerste lessen zich
een zekere vermoeidheid openbaart.
Met deze vermoeidheid, welke echter gaandeweg
minder wordt, naarmate het kind er meer en meer aan
went, staande zijn arbeid te verrichten, dient men
vooral in den eersten tijd_ rekening te houden. — Het