Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
men echter keuze, dan diene men aan het locaal de
volgende eischen te stellen.
De werkplaats moet groot en luchtig zijn, opdat de
waarborg besta, dat de lucht niet spoedig verontreinigd
wordt. Kelderlokalen zijn niet aan te bevelen, omdat
ze gewoonlijk niet hoog van verdieping zijn. Natuurlijk
mag een behoorlijke gelegenheid tot ventilatie niet ont-
breken.
Gedurende den zomer werke nten zoo mogelijk met
open ramen. Niet alleen heeft daardoor de noodige
luchtverversching ongestoord plaats, maar is er ook
gelegenheid, dat de stofdeeltjes, welker verspreiding
het onvermijdelijk gevolg van den arbeid is, zich door
de geopende ramen vrij kunnen verwijderen.
's Winters kan men moeielijk met open ramen wer-
ken. Luchtkokers, op doelmatige wijze aangebracht,
moeten dan wel de eenige gelegenheden zijn om de
bedorven lucht te laten ontsnappen.
Wordt het locaal voor twee of meer achtereenvolgende
lessen gebruikt, dan verdient het aanbeveling tusschen
de verschillende lesuren de localen behoorlijk te luchten.
Dagelijks moet het locaal worden schoongemaakt,
d. w. z. zaagsel, krullen en wat dies meer zij, moeten
worden verwijderd. Werktuigen, schaafbanken enz.
moeten na iedere les van alle stof worden bevrijd. Het
beste geschiedt dit met een eenigszins vochtig;en doek.
Immers bij het gebruik van bezem of stoffer reinigt
men wel voor een oogenblik, maar de stofdeeltjes ver-
spreiden zich daardoor in de kamer en vallen na eenige
oogenblikken weder op de voorwerpen neer.
Bij het aanvegen van den grond moet er zorg ge-
dragen worden, dat er behoorlijk worde gesprenkeld.